Inicio - Federaciónn de Taekwondo de la Comunidad Valenciana

Quotes


 

LLICÈNCIES ESPORTISTA TAEKWONDO

CATEGORIA

EDATS

SEGUR

QUOTA FTCV

LLICÈNCIA AUTONÒMICA (SEGUR + QUOTA FTCV)

HOMOLOGACIÓ   LLICÈNCIA RFET

TOTAL (LLICÈNCIA AUT. + HOMOL- RFET)

BENJAMÍ

2013 i posterior

14,00€

17,00 €

31,00 €

7,00 €

38,00 €

INFANTIL

2012, 2011 i 2010

14,00€

24,00 €

38,00 €

7,00 €

45,00 €

CADET

2009, 2008, i 2007

18,00€

27,00 €

45,00 €

7,00 €

52,00 €

JUNIOR

2006, 2005 i 2004

26,00€

22,00 €

48,00 €

7,00 €

55,00 €

SENIOR

Del 2003 al 1957

26,00€

25,00 €

51,00 €

7,00 €

58,00 €

MASTER

1956 i anter.

26,00 €

25,00 €

51,00 €

7,00 €

58,00 €

 
La tramitació de la llicència WT, necessaria per a la participació en events fora del país, té un cost de 60 €,  siguent necessari tindre en vigor la LLICÈNCIA AUTONÒMICA, així com la HOMOLACIÓ LLICÈNCIA RFET.
 
 

LLICÈNCIES ESPORTISTA HAPKIDO

CATEGORIA

EDATS

SEGUR

QUOTA FTCV

LLICÈNCIA AUTONÒMICA (SEGUR + QUOTA FTCV)

HOMOLOGACIÓ   LLICÈNCIA RFET

TOTAL (LLICÈNCIA AUT. + HOMOL- RFET)

BENJAMÍ

2013 i posterior

14,00€

17,00€

31,00€

10,00 €

41,00€

INFANTIL

2012, 2011 i 2010

14,00€

24,00€

38,00€

10,00 €

48,00€

CADET

2009, 2008, i 2007

18,00€

27,00€

45,00 €

10,00 €

55,00€

JUNIOR

2006, 2005 i 2004

26,00€

22,00€

48,00€

10,00 €

58,00€

SENIOR

Del 2003 al 1957

26,00€

25,00€

51,00€

10,00 €

61,00 €

MASTER

1956 i anter.

26,00 €

25,00€

51,00€

10,00 €

61,00€

 
  
 

LLICÈNCIES ESPORTISTA TAEKWONDO + HAPKIDO

CATEGORIA

EDATS

SEGUR

QUOTA FTCV

LLICÈNCIA AUTONÒMICA (SEGUR + QUOTA FTCV)

HOMOLOGACIÓ   LLICÈNCIA RFET

TOTAL (LLICÈNCIA AUT. + HOMOL- RFET)

BENJAMÍ

2013 i posterior

14,00 €

24,00€

38,00€

17,00 €

55,00€

INFANTIL

2012, 2011 i 2010

14,00 €

30,00€

44,00€

17,00 €

61,00€

CADET

2009, 2008, i 2007

18,00 €

31,00€

49,00€

17,00 €

66,00€

JUNIOR

2006, 2005  i 2004

26,00 €

27,00€

53,00€

17,00 €

70,00 €

SENIOR

Del 2003 al 1957

26,00 €

32,00€

58,00€

17,00 €

75,00€

MASTER

1956 i anter.

26,00 €

32,00€

58,00€

17,00 €

75,00€

 
 
 
 
 

TAXES GRAUS TAEKWONDO

 

Quota FTCV

Quota RFET

TOTAL

1º PUM RFET

51 €

28 €

79 €

2º PUM RFET

48 €

41 €

89 €

3º PUM RFET

44 €

55 €

99 €

1º DAN RFET

109 €

55 €

164 €

2º DAN RFET

127 €

68 €

195 €

3º DAN RFET

140 €

88 €

228 €

4º DAN RFET

174 €

114 €

288 €

5º DAN RFET

161 €

152 €

313 €

6º DAN RFET

112 €

207 €

319 €

7º DAN RFET

121 €

284 €

405 €

8º DAN RFET

104 €

353 €

457 €

9º DAN RFET

101 €

424 €

525 €

1º DAN WTF

26 €

76 €

102 €

2º DAN WTF

25 €

89 €

114 €

3º DAN WTF

25 €

109 €

134 €

4º DAN WTF

22 €

221 €

243 €

5º DAN WTF

22 €

232 €

254 €

6º DAN WTF

22 €

266 €

288 €

7º DAN WTF

27 €

328 €

355 €

 
 
 

TAXES GRAUS HAPKIDO

 

Quota FTCV

Quota RFET

TOTAL

1º PUM RFET

51 €

28 €

79 €

2º PUM RFET

48 €

41 €

89 €

3º PUM RFET

44 €

55 €

99 €

1º DAN RFET

109 €

55 €

164 €

2º DAN RFET

127 €

68 €

195 €

3º DAN RFET

140 €

88 €

228 €

4º DAN RFET

174 €

114 €

288 €

5º DAN RFET

161 €

152 €

313 €

6º DAN RFET

112 €

207 €

319 €

7º DAN RFET

121 €

284 €

405 €

8º DAN RFET

104 €

353 €

457 €

9º DAN RFET

101 €

424 €

525 €

 
 
 
 
 

LLICÈNCIES VARIES

 

LLICÈNCIA AUTONÒMICA

HOMOLOGACIÓN LLICÈNCIA RFET

TOTAL

1º LLICÈNCIA CLUB TKD

609 €

191 €

800 €

LLICÈNCIA CLUB TKD

102 €

69 €

171 €

1º LLICÈNCIA CLUB HKD

609 €

191 €

800 €

LLICÈNCIA CLUB HKD

102 €

69 €

171 €

1º LLICÈNCIA CLUB TKD+HKD

715 €

284 €

999 €

LLICÈNCIA CLUB TKD+HKD

102 €

101,50 €

203,50 €

LLICÈNCIA ENTRENADOR TKD

(Monitor, Regional, Nacional)

15 €

60 €

75 €

LLICÈNCIA ENTRENADOR TKD

(Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3)

15 €

120 €

135 €

LLICÈNCIA ENTRENADOR HKD

(Monitor, Regional, Nacional)

15 €

60 €

105 €

LLICÈNCIA ENTRENADOR HKD

(Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3)

15 €

120 €

135 €

LLICÈNCIA ENTRENADOR TKD+HKD

(Monitor, Regional, Nacional) 
15 €
 
89 € 104 € 
 LLICÈNCIA ENTRENADOR TKD+HKD

(Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3)

15 €
 
89 €  104 €

LLICÈNCIA J.CRONO / J .TAULA / J.TAULA HKD

9 €

22 €

31 €

LLICÈNCIA A.REGIONAL / J. REGIONAL /J.REGIONAL HKD

16 €

27 €

43 €

LLICÈNCIA A.NACIONAL / J.NACIONAL / J.NACIONAL HKD

13 €

40 €

53 €

 
 
 

CURSOS

 

Quota FTCV

Quota RFET

TOTAL

CURS J.CRONO / J. TAULA / J.TAULA HKD

47 €

36 €

83 €

CURS A.REGIONAL / J. REGIONAL / J.REGIONAL HKD

47 €

56 €

103 €

CURS A.NACIONAL / J.NACIONAL /J.NACIONAL HKD

62 €

101 €

163 €

CURS T.D. NIVELL I*

701 €

-

701 €

CURS T.D. NIVELL II*

801 €

-

801 €

CURS T.D. NIVELL III*

901 €

-

901 €

CURS  COACH AUTONOMICO

50 €

-

50 €

CURS  COACH NACIONAL

25 €

50 €

75 €

 
 
*Nota: l'import reflectit d'aquestos cursos es refereix únicament a la part específica de la qual es organitzadora la FTCV. Per a completar el curs, serà necessari realitzar la part comú,  la tasa de la qual està publicada i s'abona en consellería.

 

 FRACCIONAMIENT DE PAGAMENTS PER ALS CURSOS DE NIVELL

 TIPUS

MATRÍCULA
(3 A 20 JUNY) 

 1º PAGO
(20 JULI) 
2º PAGO
(20 AGOST) 

3º PAGO

(20 SEPTEMBRE) 
4º PAGO
(20 OCTUBRE) 
5º PAGO
(20 NOVEMBRE) 
6º PAGO
(20 DECEMBRE) 
NIVELL I

201 €

60 € 60 €

60 €

60 € 60 € 200 € 
NIVELL II

251 €

60 € 

60 €

60 €

60 € 60 € 250 € 
 
 

CONVALIDACIONS

 

Quota FTCV

Quota RFET

TOTAL

INTERNACIONAL A RFET

44 €

120 €

164 €

ASOCIACIÓ HKD A RFET

44 €

120 €

164 €

CONVALIDACIÓ TÈCNIC NIVELL 1,2,3

44 €

120 €

164 €

 


DUPLICATS

 

Quota FTCV

Quota RFET

TOTAL

CARNET

7 €

10 €

17 €

DIPLOMA

7 €

13 €

20 €

COLEGIATURA

8 €

5 €

13 €

 

Colaboran

Generalitat Valenciana
Universidad Católica
Ped Cheste
Diputación de Alicante
Banco Santander
Fiatc Seguros
Itegra
DANsports
Comunitat de l'esport
Fundacion Trinindad Alfonso
Fer Futur
Diputació de València