Inicio - Federaciónn de Taekwondo de la Comunidad Valenciana

Quotes


 

LLICÈNCIES ESPORTISTA TAEKWONDO

CATEGORIA

EDATS

SEGUR

QUOTA FTCV

LLICÈNCIA AUTONÒMICA (SEGUR + QUOTA FTCV)

HOMOLOGACIÓ   LLICÈNCIA RFET

TOTAL (LLICÈNCIA AUT. + HOMOL- RFET)

BENJAMÍ

2012 i posterior

13,52 €

19,48 €

33,00 €

7,00 €

40,00 €

INFANTIL

2011, 2010 i 2009

13,52 €

26,48 €

40,00 €

7,00 €

47,00 €

CADET

2008, 2007, i 2006

17,55 €

27,45 €

45,00 €

7,00 €

52,00 €

JUNIOR

2005, 2004 i 2003

25,17 €

24,83 €

50,00 €

7,00 €

57,00 €

SENIOR

Del 2002 al 1956

25,40 €

27,60 €

53,00 €

7,00 €

60,00 €

MASTER

1955 i anter.

25,40 €

27,60 €

53,00 €

7,00 €

60,00 €

 
La tramitació de la llicència WT, necessaria per a la participació en events fora del país, té un cost de 60 €,  siguent necessari tindre en vigor la LLICÈNCIA AUTONÒMICA, així com la HOMOLACIÓ LLICÈNCIA RFET.
 
 

LLICÈNCIES ESPORTISTA HAPKIDO

CATEGORIA

EDATS

SEGUR

QUOTA FTCV

LLICÈNCIA AUTONÒMICA (SEGUR + QUOTA FTCV)

HOMOLOGACIÓ   LLICÈNCIA RFET

TOTAL (LLICÈNCIA AUT. + HOMOL- RFET)

BENJAMÍ

2012 i posterior

13,52 €

19,48 €

33,00 €

10,00 €

43,00 €

INFANTIL

2011, 2010 i 2009

13,52 €

26,48 €

40,00 €

10,00 €

50,00 €

CADET

2008, 2007, i 2006

17,55 €

27,45 €

45,00 €

10,00 €

55,00 €

JUNIOR

2005, 2004 i 2003

25,17 €

24,83 €

50,00 €

10,00 €

60,00 €

SENIOR

Del 2002 al 1956

25,40 €

27,60 €

53,00 €

10,00 €

63,00 €

MASTER

1955 i anter.

25,40 €

27,60 €

53,00 €

10,00 €

63,00 €

 
  
 

LLICÈNCIES ESPORTISTA TAEKWONDO + HAPKIDO

CATEGORIA

EDATS

SEGUR

QUOTA FTCV

LLICÈNCIA AUTONÒMICA (SEGUR + QUOTA FTCV)

HOMOLOGACIÓ   LLICÈNCIA RFET

TOTAL (LLICÈNCIA AUT. + HOMOL- RFET)

BENJAMÍ

2012 i posterior

13,52 €

26,48 €

40,00 €

17,00 €

57,00 €

INFANTIL

2011, 2010 i 2009

13,52 €

32,48 €

46,00 €

17,00 €

63,00 €

CADET

2008, 2007, i 2006

17,55 €

33,45 €

51,00 €

17,00 €

68,00 €

JUNIOR

2005, 2004  i 2003

25,17 €

29,83 €

55,00 €

17,00 €

72,00 €

SENIOR

Del 2002 al 1956

25,40 €

34,60 €

60,00 €

17,00 €

77,00 €

MASTER

1955 i anter.

25,40 €

34,60 €

60,00 €

17,00 €

77,00 €

 
 
 
 
 

TAXES GRAUS TAEKWONDO

 

Quota FTCV

Quota RFET

TOTAL

1º PUM RFET

51 €

28 €

79 €

2º PUM RFET

48 €

41 €

89 €

3º PUM RFET

44 €

55 €

99 €

1º DAN RFET

109 €

55 €

164 €

2º DAN RFET

127 €

68 €

195 €

3º DAN RFET

140 €

88 €

228 €

4º DAN RFET

174 €

114 €

288 €

5º DAN RFET

161 €

152 €

313 €

6º DAN RFET

112 €

207 €

319 €

7º DAN RFET

121 €

284 €

405 €

8º DAN RFET

104 €

353 €

457 €

9º DAN RFET

101 €

424 €

525 €

1º DAN WTF

26 €

76 €

102 €

2º DAN WTF

25 €

89 €

114 €

3º DAN WTF

25 €

109 €

134 €

4º DAN WTF

22 €

221 €

243 €

5º DAN WTF

22 €

232 €

254 €

6º DAN WTF

22 €

266 €

288 €

7º DAN WTF

27 €

328 €

355 €

 
 
 

TAXES GRAUS HAPKIDO

 

Quota FTCV

Quota RFET

TOTAL

1º PUM RFET

51 €

28 €

79 €

2º PUM RFET

48 €

41 €

89 €

3º PUM RFET

44 €

55 €

99 €

1º DAN RFET

109 €

55 €

164 €

2º DAN RFET

127 €

68 €

195 €

3º DAN RFET

140 €

88 €

228 €

4º DAN RFET

174 €

114 €

288 €

5º DAN RFET

161 €

152 €

313 €

6º DAN RFET

112 €

207 €

319 €

7º DAN RFET

121 €

284 €

405 €

8º DAN RFET

104 €

353 €

457 €

9º DAN RFET

101 €

424 €

525 €

 
 
 
 
 

LLICÈNCIES VARIES

 

LLICÈNCIA AUTONÒMICA

HOMOLOGACIÓN LLICÈNCIA RFET

TOTAL

1º LLICÈNCIA CLUB TKD

109 €

191 €

300 €

LLICÈNCIA CLUB TKD

112 €

138 €

250 €

1º LLICÈNCIA CLUB HKD

109 €

191 €

300 €

LLICÈNCIA CLUB HKD

112 €

138 €

250 €

1º LLICÈNCIA CLUB TKD+HKD

91 €

284 €

375 €

LLICÈNCIA CLUB TKD+HKD

112 €

203 €

315 €

LLICÈNCIA ENTRENADOR TKD

(Monitor, Regional, Nacional)

15 €

60 €

75 €

LLICÈNCIA ENTRENADOR TKD

(Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3)

15 €

120 €

135 €

LLICÈNCIA ENTRENADOR HKD

(Monitor, Regional, Nacional)

45 €

60 €

105 €

LLICÈNCIA ENTRENADOR HKD

(Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3)

16 €

120 €

136 €

LLICÈNCIA ENTRENADOR HKD

(Monitor, Regional, Nacional) 
16 €
 
89 € 105 € 
 LLICÈNCIA ENTRENADOR HKD

(Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3)

16 €
 
89 €  105 €

LLICÈNCIA J.CRONO / J .TAULA / J.TAULA HKD

9 €

22 €

31 €

LLICÈNCIA A.REGIONAL / J. REGIONAL /J.REGIONAL HKD

16 €

27 €

43 €

LLICÈNCIA A.NACIONAL / J.NACIONAL / J.NACIONAL HKD

13 €

40 €

53 €

 
 
 

CURSOS

 

Quota FTCV

Quota RFET

TOTAL

CURS J.CRONO / J. TAULA / J.TAULA HKD

47 €

36 €

83 €

CURS A.REGIONAL / J. REGIONAL / J.REGIONAL HKD

47 €

56 €

103 €

CURS A.NACIONAL / J.NACIONAL /J.NACIONAL HKD

62 €

101 €

163 €

CURS T.D. NIVELL I*

701 €

-

701 €

CURS T.D. NIVELL II*

801 €

-

801 €

CURS T.D. NIVELL III*

901 €

-

901 €

CURS  COACH AUTONOMICO

50 €

-

50 €

CURS  COACH NACIONAL

25 €

50 €

75 €

 
 
*Nota: l'import reflectit d'aquestos cursos es refereix únicament a la part específica de la qual es organitzadora la FTCV. Per a completar el curs, serà necessari realitzar la part comú,  la tasa de la qual està publicada i s'abona en consellería.

 

 FRACCIONAMIENT DE PAGAMENTS PER ALS CURSOS DE NIVELL

 TIPUS

MATRÍCULA
(3 A 20 JUNY) 

 1º PAGO
(20 JULI) 
2º PAGO
(20 AGOST) 

3º PAGO

(20 SEPTEMBRE) 
4º PAGO
(20 OCTUBRE) 
5º PAGO
(20 NOVEMBRE) 
6º PAGO
(20 DECEMBRE) 
NIVELL I

201 €

60 € 60 €

60 €

60 € 60 € 200 € 
NIVELL II

251 €

60 € 

60 €

60 €

60 € 60 € 250 € 
 
 

CONVALIDACIONS

 

Quota FTCV

Quota RFET

TOTAL

INTERNACIONAL A RFET

44 €

120 €

164 €

ASOCIACIÓ HKD A RFET

44 €

120 €

164 €

CONVALIDACIÓ TÈCNIC NIVELL 1,2,3

44 €

120 €

164 €

 


DUPLICATS

 

Quota FTCV

Quota RFET

TOTAL

CARNET

7 €

10 €

17 €

DIPLOMA

7 €

13 €

20 €

COLEGIATURA

8 €

5 €

13 €

 

Colaboran

Generalitat Valenciana
Universidad Católica
Ped Cheste
Diputación de Alicante
Banco Santander
Fiatc Seguros
Itegra
DANsports
Comunitat de l'esport
Fundacion Trinindad Alfonso
Fer Futur