Inicio - Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana

Protocol en cas de lesió

 

PÒLISSA D'ASSEGURANÇA <<<<<< PUNTXA AÇÍ 
 
1. COMUNICACIÓ DE L'ACCIDENT: L'accident haurà de ser comunicat en un termini màxim de 5 dies  AL CLUB al qual pertanga cada federat.
 

2. El comunicat d'accident es donarà d'alta pel CLUB a través de la plataforma on-line www.itegra.es i el federat ha d'indicar les següents dades:

  - Nom i cognoms i llicència federativa

  - Lloc on s'ha produït, descripció detallada i data d'ocurrència de l'accident esportiu.

  - Telèfon de contacte i correu electrònic del federat: el federat rebrà una còpia del comunicat en el seu correu electrònic).
 
NOTA: ITEGRA facilitarà a cada club USUARI Y CONTRASENYA per a accedir al sistema i poder donar d'alta els comunicats d'accidents. El Club NO pot donar-se d'alta per si mateix. Si un CLUB no disposa de claus, ha de telefonar al 902 09 07 33 de ITEGRA o bé sol·licitar-ho per mail a: soporte@itegra.es
 
3. En un termini màxim de 24h rebrà un e-mail de validació del seu Comunicat i assignació del Centre Mèdic on ha de demanar cita per a acudir a primera consulta. No ès necessari autorització per a assistir a consulta; el mail d'assignació és suficient.
 
4. El federat haurà d'acudir al Centre Mèdic assignat on rebrà un diagnòstic de la seua lesió. El Centre mèdic disposa d'un Expedient on-line a nom del federat on emplenarà les dades de la visita. 
 

5. L'Expedient emplenat pel Centre Mèdic és analitzat per l'asseguradora, juntament amb la declaració del comunicat d'accident i el federat rebrà un mail informant-lo de l'acceptació o rebuig del seu Expedient, concorde a les cobertures de la pòlissa. Si l'Expedient és VALIDAT per l'asseguradora implica que existeix cobertura i el federat pot començar la seua RHB. Cas contrari, és REBUTJAT i manca de cobertura.

 

 
 
 
 
 

URGÈNCIES

El federat pot acudir a urgències, sempre que tal assistència siga Objecte del Segur i dins de les primeres 24 hores des que e produeix  l'Accident Esportiu, en els següents casos:

-      Ferida oberta.

-      Sospita de fractura.

  -      Pèrdua de coneixement.
 
En aquest cas el federat haurà d'acudir a un Centre Concertat per l'asseguradora. Si no coneix el centre concertat, ha de cridar prèviament al telèfon d'assistència 24h: 902 102 264 CAPS DE SETMANA.
 
Dins de les 48h següents a l'assistència a urgències, ha de comunicar amb EL SEU CLUB i donar d'alta el comunicat d'accident en ITEGRA: www.itegra.es i indicar el centre on ha acudit a urgències perquè ITEGRA puga remetre el comunicat al Centre Concertat.
 
Només en cas d'Urgència Clínica Greu (la vida del federat està en risc) podrà acudir directament al centre sanitari més pròxim. Una vegada superada la primera assistència d'urgències, el federat haurà de comunicar el primer dia hàbil la seua circumstància a FIATC per a l'obertura d'un expedient i ser traslladat a un centre mèdic concertat.
 
En cas que romanguera en CENTRE MÈDIC NO CONCERTAT O DE LA SEGURETAT SOCIAL  la Companyia no es farà càrrec dels costos per l'atenció prestada, excepte en els casos d'urgència vital. En el cas de que es facturaren a la Companyia, aquesta podria repercutir-los a l'assegurat.
 
 
 
 
 
 
 

AUTORITZACIONS

Serà necessari tindre l'autorització prèvia de la companyia per a realitzar les següents proves i tractaments:

-      Proves especials de diagnòstic; TAC, RMN, Ecografies, Gammagrafies, Artroscòpies i Intervencions Quirúrgiques.
 
Per a acudir a Consultes successives en Centres assignats per ITEGRA i tenint un Expedient VALIDAT per asseguradora no són necessaries autoritzacions successives.
 
En els casos que es requereix autorització, serà el Metge o Centre Mèdico concertat qui sol·licitarà a ITEGRA aquesta autorització a través de l'Expedient mèdic on-line i el federat rebrà l'autorització per correu electrònic en un fitxer adjunt. Aquesta autorització ha d'imprimir-se i entregar-se en el Centre assignat per a les proves que figurarà en l'autorització.
 
Qualsevol prova o tractament realitzat sense l'autorització prèvia de la companyia correrà per compte de l'assegurat. Després d'obtindre l'oportuna autorització, el federat acudirà a Consulta amb l'informe del resultat de la prova i serà el Metge o Centre mèdic qui es quede còpia d'aquestNo seran cobertes les assistències mèdiques en centres de la Seguritat Social o no concertats, excepte en urgències vitals. 
 

* Li recordem que:

a)    Serà motiu de tancament de l'expedient del Sinistre i per tant no continuïtat de tractament, si durant la BAIXA MEDICA ESPORTIVA el Federat realitza activitat esportiva, mancant de cobertura els accidents posteriors que pogueren produir-se sense estar d'alta metgessa per un accident anterior.

b)    L'accidente ha de ser comunicat en un període màxim de 5 dies des que es produeix el mateix.

c)    Qualsevol assistència, consulta mèdica, proves o rehabilitació, que no siga de URGÈNCIES, haurà  de ser assignada prèviament per ITEGRA.

Més informació en www.itegra.es o en Atenció al client ITEGRA: 902 09 07 33 

Colaboran

Generalitat Valenciana
Universidad Católica
Ped Cheste
Diputación de Alicante
Banco Santander
Fiatc Seguros
Itegra
DANsports
Comunitat de l'esport
Fundacion Trinindad Alfonso
Fer Futur
Diputació de València